Extra bolagsstämma

Information om extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2022 klockan 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Publicerade dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär