Finansiell kalender

Delårsrapport Q4

2023-02-23

Årsredovisning

2023-03-29

Årsstämma

2023-04-20

Delårsrapport Q1

2023-05-05

Delårsrapport Q2

2023-08-18

Delårsrapport Q3

2023-11-03