Ledning och styrelse

Ledning

Simon Gustafson

Född 1972 | VD sedan 2007

Utbildning och bakgrund
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har tidigare arbetat på bl.a. SEB. Styrelseledamot i Trippla AB, Amveo AB och Agila Group AB.

Innehav i Adtraction
2 482 764 aktier

Markus Bjernvall

Född 1973 | Head of Platform sedan 2007

Utbildning och bakgrund
Master of Science in International Business (Civilekonom) från School of Business, Economics and Law vid Göteborgs Universitet samt Master of Science in Finance från Suffolk University. Styrelseledamot i Clickflow AB och Amveo AB.

Innehav i Adtraction
2 271 042 aktier

Christian Longberg

Född 1972 | CTO sedan 2007

Utbildning och bakgrund
Master of Science in Lightweight construction från Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseledamot i Sangilak AB och Söderbackens fiber ek. för. 

Innehav i Adtraction
604 644 aktier

Dominika Skretowska

Född 1992 | COO sedan 2014

Utbildning och bakgrund
Civilekonomexamen i Management Control från Uppsala Universitet. Har tidigare arbetat på de polska bankerna Getin Noble Bank S.A. och Idea Bank S.A.

Innehav i Adtraction

9 331 aktier

Andreas Hagström

Född 1987 | CFO sedan 2017

Utbildning och bakgrund
Ekonomie kandidatexamen från Högskolan i Gävle. Regionchef PE Accounting Sweden AB, Business controller Ekonomibolaget i Sverige AB.

Innehav i Adtraction
27 000 aktier

Anna Hjortaas

Född 1994 | CMO sedan 2019

Utbildning och bakgrund
Master of Science i Strategisk Marknadsföringsledning från Handelshögskolan BI, Oslo. Tidigare arbetat inom försäljning och marknadsföring på Läkare Utan Gränser och SATS.

Innehav i Adtraction
4 000 aktier

Casper Grud

Född 1975 | Founding Partner sedan 2024

Utbildning och bakgrund
Advanced Diploma i Ledning och Ledarskap från Aarhus University. Tidigare grundare och VD av Adservice. 

Innehav i Adtraction
1 570 000 aktier

Emma Sellén

Född 1986 | Country Manager Denmark sedan 2024

Utbildning och bakgrund
Yrkesutbildning från Aarhus Business College. Tidigare arbetat som säljchef inom e-handel och som Nordic Sales Director på Adservice.

Innehav i Adtraction
0 aktier

Johanna Olsson

Född 1986 | CCO sedan 2024

Utbildning och bakgrund
Master of Science i Marknadsföring från Linnéuniversitetet i Växjö. Har tidigare arbetat som Account Manager på EuroAds AB och varit anställd hos Adtraction sedan 2013, senast som Director Nordics.

Innehav i Adtraction
40 529 aktier

Styrelse

Elin Eriksson

Född 1981 | Styrelseordförande sedan 2021

Utbildning och bakgrund
Civilekonom, Ekonomiprogrammet inriktning redovisning och revision vid Mälardalens Högskola. SVP Head of Controlling & IT Packaging Solutions på Stora Enso. Styrelseledamot i Stora Enso Packaging AB.

Innehav i Adtraction
13 400 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Max Heger

Född 1975 | Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och bakgrund
Master of Science in Finance Handelshögskolan i Stockholm. Max har tidigare varit CFO och styrelseledamot i GodEl, CFO i iZettle, VD för GodFond AB och styrelseledamot i DPOrganizer AB. Max är för närvarande styrelseledamot i Molindo Energy AB och GodFond AB.

Innehav i Adtraction
99 326 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Markus Bjernvall

Född 1973 | Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och bakgrund
Master of Science in International Business (Civilekonom) från School of Business, Economics and Law vid Göteborgs Universitet samt Master of Science in Finance från Suffolk University. Styrelseledamot i Clickflow AB och Amveo AB.

Innehav i Adtraction
2 266 522 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Nej

Victoria Wang

Född 1986 | Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och bakgrund
M.Sc. General Management från Stockholm School of Economics and M.Sc. i Biomedicine from Karolinska Institute. Strategic Growth Initiatives Director på Elekta.

Innehav i Adtraction
1 600 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja