Årsstämma

Information om årsstämman 2024

Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till årsstämma den 19 april 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. 

Publicerade dokument

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Föreslagen bolagsordning

Styrelsens förslag samt yttrande rörande resultatdisposition