Årsstämma

Information om årsstämman 2022

Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2022 klockan 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. 

Publicerade dokument

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär