Årsstämma

Information om årsstämman 2023

Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2023 klockan 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Publicerade dokument

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär